ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

{{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
<!----------ภาพ---------->
| image =
| imagesize = 200px
| smallimage =
| caption
| death_title = ทิวงคต
| death_date = 23 กันยายน ค.ศ. 1660(21 พระชันษา)
| death_place =
| death_place = [[พระราชวังต้องห้าม]] [[ปักกิ่ง]] <br> [[ราชวงศ์ชิง|มหาจักรวรรดิชิง]]
<!----------constituency---------->
| constituency
ผู้ใช้นิรนาม