ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

{{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
| primeminister =
<!----------สมัยก่อนหน้า/สมัยถัดไป---------->
| predecessor = [[จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง|จักรพรรดินีจักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจาง]]
| successor = [[จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน]]
<!----------ตำแหน่ง2---------->
<!----------อื่น ๆ ---------->
| สัญชาติ = [[จีน]]
| spouse = [[จักรพรรดิซุ่นจื้อ|สมเด็จพระจักรพรรดิจักรพรรดิซุ่นจื้อ]]
| profession =
| religion = [[พุทธศาสนา]]
ผู้ใช้นิรนาม