ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

{{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
| footnotes =
}}
{{Chinese|c=董鄂妃|p=Dǒng'è Fēi}}
 
'''สมเด็จจักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวน''' ({{lang-zh|孝獻端敬皇后}}{{lang-en|Empress Xiaoxian zhuan}})(ค.ศ.1639–1660) เป็นพระมเหสีใน[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]แห่ง [[ราชวงศ์ชิง]]. พระนามของพระนางมักถูกเรียกสับสนกับ นางตงเสี้ยวกวัง ({{lang-zh|董小宛}}{{lang-en|Dong Xiaowan}})นางคณิกา ชื่อดังในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต้น
 
'''จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวน''' ({{lang-zh|孝獻端敬皇后}}{{lang-en|Empress Xiaoxian zhuan}})(ค.ศ.1639–1660) เป็นพระมเหสีใน[[จักรพรรดิซุ่นจื้อ]]แห่ง [[ราชวงศ์ชิง]]. พระนามของพระนางมักถูกเรียกสับสนกับ นางตงเสี้ยวกวัง ({{lang-zh|董小宛}}{{lang-en|Dong Xiaowan}})นางคณิกา ชื่อดังในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต้น
 
== พระประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม