ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท่าอากาศยานของทอท."

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| list1 =
* [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]]
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต]]
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย]]
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่]]
* [[ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่]]
| group2 =
| list2 =
8

การแก้ไข