ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีหลิว (ซ่งเจินจง)"

เป็นแต่เรื่องแต่ง (เจ็ดผู้กล้าห้าผู้ทรงธรรม)
(เก็บกวาด +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(เป็นแต่เรื่องแต่ง (เจ็ดผู้กล้าห้าผู้ทรงธรรม))
{{ผู้นำประเทศ
<!----------ชื่อ---------->
| name = สมเด็จพระจักรพรรดินีจางเสี้ยนนีจางเสี้ยนหมิงสู้
<!----------ภาพ---------->
| image =
| footnotes =
}}
 
'''สมเด็จพระจักรพรรดินีจางเสี้ยน''' ({{zh-all|c=章献明肃皇后 }}) หรือพระนางหลิวฮองเฮา (ค.ศ. 968-ค.ศ. 1033) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สองใน[[จักรพรรดิซ่งเจินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจินจง]] ทรงเป็นธิดาของขุนนางหลิวทงกับคุณหญิงผัง เป็นผู้วางแผนนำซากแมวป่ามาสลับกับพระโอรสของ[[จักรพรรดินีจางอี้ พระพันปีหลวง|พระมเหสีหลี่]] ทำให้พระนางได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี และทรงพระยศเป็น สมเด็จพระพันปีหลวงใน[[จักรพรรดิซ่งเหรินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเหรินจง]] ในช่วงปีค.ศ. 1022-1031 แต่หลังจาก[[เปาบุ้นจิ้น]]สืบคดีความ พระนางถูกลดตำแหน่งเป็น '''สมเด็จพระมเหสีหลิว'''
'''หลิวเอ๋อ''' ({{zh-all|c=劉娥|p=Liú É}}; ค.ศ. 968–ค.ศ. 1033) หรือพระนามอย่างเป็นทางการว่า '''จางเสี้ยนหมิงสู้''' ({{zh-all|c=章獻明肅皇后|p=Zhāngxiànmíngsù huánghòu}}) เป็นพระอัครมเหสีใน[[จักรพรรดิซ่งเจินจง|พระเจ้าเจินจง]]แห่ง[[ราชวงศ์ซ่งเหนือ]] เมื่อ[[จักรพรรดิซ่งเหรินจง|พระเจ้าเหรินจง]]เสวยราชย์ต่อมา พระนางหลิวก็ได้เป็นผู้สำเร็จราชการและทรงปฏิบัติพระราชกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาเก้าปีตั้งแต่ ค.ศ. 1022–1031
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
38,884

การแก้ไข