ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูมี วงวิจิด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ตำแหน่ง = [[ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว|ประธานประเทศลาว]]
|จำนวนตำแหน่ง =
|ก่อนหน้า = [[พูมี วงวิจิดเจ้าสุภานุวงศ์]]</br><small>(รักษาการ)</small>
|จำนวนก่อนหน้า =
|ถัดไป = [[ไกสอน พมวิหาน]]