ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วานิช โปตะวณิช"

[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะดุริยางค์-ดนตรี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยรังสิต]]
{{โครงชีวประวัติ}}
18,126

การแก้ไข