ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์เวช เวชชาชีวะ"

(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจัน...)
[[หมวดหมู่:พรรคประชาธิปัตย์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
19,034

การแก้ไข