ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุ่งสังหาร (ภาพยนตร์)"

* Mark Long ... Noaks
* Sayo Inaba ... Mrs. Noaks
* เมา เลง ... [[หม่อมราชวงศ์สีสุวัตถิ์ สิริมตะ|สีสุวัตถิ์ สิริมตะ]]
* ชินซอร์ ซาร์ ... Arresting Officer
* ฮวด มิง ตรัน ... ผู้นำเขมรแดง, หมู่บ้านที่ 1
ผู้ใช้นิรนาม