ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Ekatotsarotwpamok06.jpg|thumb|light|พระบรมรูปสมเด็จ[[สมเด็จพระเอกาทศรถ]] ประดิษฐาน ณ วัดป่าโมก [[อำเภอป่าโมก]] [[จังหวัดอ่างทอง]]]]
 
'''ราชวงศ์สุโขทัย''' เป็น[[ราชวงศ์]]ที่ 3 ที่ปกครอง[[กรุงศรีอยุธยา]] โดยสืบเชื้อสายจากกษัตริย์แห่ง[[กรุงสุโขทัย]] ราชวงศ์สุโขทัยถูกสถาปนาขึ้นโดย สมเด็จพระมหาธรรมราชา ซึ่งเดิมเป็นขุนนางในตำแหน่ง ขุนพิเรนทรเทพ ที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุน หรือกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยแต่ดั้งเดิม เป็นราชวงศ์ที่ถูกผลัดเปลี่ยนขึ้นมาแทนที่ [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]] หรือราชวงศ์สุวรรณภูมิ ที่สูญสิ้นไปหลังจาก[[การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่ง|การเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า]] โดยที่ [[พระเจ้าบุเรงนอง]] กษัตริย์พม่าให้สถาปนาขุนพิเรนทรเทพ ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา ภายใต้การเป็นเมืองขึ้นของพม่าต่อไป
 
รายพระนามของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัย ประกอบด้วย
ผู้ใช้นิรนาม