ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระราชวงศ์บูร์บอง-ปาร์มา ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระราชวงศ์บูร์บอง-ปาร์มา ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์บูร์บง-ปาร์มา)
 
[[หมวดหมู่:แกรนด์ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก|ฌอง]]
[[หมวดหมู่:พระราชวงศ์บูร์บองบูร์บง-ปาร์มา]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากล]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสละราชบัลลังก์]]
138,643

การแก้ไข