ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...)
[[หมวดหมู่:กระทรวงศึกษาธิการ]]
[[หมวดหมู่:องค์การมหาชน]]
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2515]]
138,643

การแก้ไข