ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...
(autoMigrateToWikidata @ d:q161718)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...)
[[หมวดหมู่:องค์การระหว่างประเทศ]]
[[หมวดหมู่:องค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ]]
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2508]]
138,643

การแก้ไข