ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2496 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...)
[[หมวดหมู่:รัฐวิสาหกิจไทย]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 24962446]]
[[หมวดหมู่:การประมง]]
138,643

การแก้ไข