ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:องค์กรที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ไปยัง หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี...)
[[หมวดหมู่:องค์การมหาชน]]
[[หมวดหมู่:การท่องเที่ยว]]
[[หมวดหมู่:องค์กรองค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546]]
138,643

การแก้ไข