ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูน เกษจำรัส"

(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
{{เกิดปี|2464}}{{ตายปี|2540}}
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร]]
21,230

การแก้ไข