ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

แจ้งเป็นสถานีย่อยประเทศไทยด้วยสคริปต์จัดให้
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งเป็นสถานีย่อยประเทศไทยด้วยสคริปต์จัดให้)
{{วิกิประเทศไทย}}
'''รางวัลช่อการะเกด''' เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียน[[เรื่องสั้น]]ดีเด่น ระหว่างปี 2520 - 2542 เพื่อส่งเสริมนักเขียนเรื่องสั้นรุ่นใหม่ มีต้นกำเนิดจากนิตยสาร [[โลกหนังสือ]] เมื่อ พ.ศ. 2520 มีการรวบรวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยมาจัดพิมพ์ไว้ในชุด '''โลกหนังสือฉบับเรื่องสั้น''' โดย[[สุชาติ สวัสดิ์ศรี]] เป็น[[บรรณาธิการ]] และมีการประดับช่อการะเกดให้เรื่องสั้นดีเด่น ต่อมาเรียกว่า '''หนังสือช่อการะเกด'''
 
14,527

การแก้ไข