ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงท่าข้าม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| area = 84.712 [[ตร.กม.]]<ref>กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. [http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/reportstudy50/population/50-1%20bma&vicinitypop2549.pdf '''ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549.''']</ref>
| district = [[เขตบางขุนเทียน|บางขุนเทียน]]
| population = 5051,174804 คน<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25542555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/p54105510_0104.html http://stat.dopa.go.th/xstat/p54105510_0104.html] 25532555. สืบค้น 98 มิถุนายนเมษายน 25552556.</ref>
| population_as_of = 25542555
| density = 592611.2953
| geocode = 102105
| postal_code = 10150
7,770

การแก้ไข