ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรสีห์ ผาธรรม"

ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชาน...
(เพิ่ม imdb)
(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชาน...)
{{เกิดปี|2491}}
[[หมวดหมู่:พรรคความหวังใหม่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]]
56,847

การแก้ไข