ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี''' หรือ สนามบินอุดร ({{lang-en|Udon Thani International Airport}}) ตั้งอยู่ใกล้กับ [[อำเภอเมืองอุดรธานี|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดอุดรธานี]] ตัวสนามบินตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ ([[กองบิน 23]]) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร สนามบินอุดรธานีได้รับการปรับปรุงและสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกและเชื่อมต่อกับตัวอาคารเดิมโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการปรับปรุง สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549 ตัวจังหวัดอยู่ห่างจาก [[กรุงเทพมหานคร]] 564 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นท่าอากาศยานที่มีจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ของกรมการขนส่งทางอากาศ หรือ กรมการบินพลเรือน และยังเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคอีสานตอนบนอีกด้วย และในอนาคต จะมีการเปิดเที่ยวบินระหว่าง อุดรธานี-ปักกิ่ง อุดรธานี-นาริตะ อุดรธานี-อินชอน และอุดรธานี-กัวลาลัมเปอร์ ในปี 2558 จังหวัดอุดรธานีจะเป็นศูนย์การโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีสายการบินอีกหลายสายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้บริการ{{อ้างอิง}}
== รายชื่อสายการบิน ==
{| class="wikitable" style="font-size: 90%"
! colspan=21 | สายการบิน || rowspan = 21 | จุดหมายปลายทาง<ref>http://www.flightstats.com/go/FlightStatus/flightStatusByAirport.do</ref> || rowspan = 1 | หมายเหตุ
|-
! width=225px| ชื่อไทย || width=200px| ชื่ออังกฤษ
|-
| [[การบินไทยสมายล์]] (TG) || Thai Smile[[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ|กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ]] || กรุงเทพมหานคร-สุวรรณภูมิ'''ภายในประเทศ'''
|-
| [[นกมินิ]] || [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่|เชียงใหม่]] || '''ภายในประเทศ'''
| [[นกมินิ]] (5E) || Nok Mini || เชียงใหม่
|-
| [[นกแอร์]] (DD) || Nok Air [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|| กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ-ดอนเมือง,]] [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่|เชียงใหม่]] || '''ภายในประเทศ'''
|-
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] (FD) || Thai AirAsia [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|| กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ-ดอนเมือง,]] [[ท่าอากาศยานภูเก็ต|ภูเก็ต]] || '''ภายในประเทศ'''
|-
| [[บางกอกแอร์เวย์]] (PG) || Bangkok Airways [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ|| กรุงเทพมหานครกรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ]] (เริ่มปลายปี 562556) || '''ภายในประเทศ'''
|}
 
8

การแก้ไข