ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจับ"

เพิ่มขึ้น 692 ไบต์ ,  8 ปีที่แล้ว
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
{{ดูเพิ่มที่2|การจับโดยราษฎร}}
 
ราษฎรที่พบเห็น[[ความผิดซึ่งหน้า|การกระทำความผิดซึ่งหน้า]] ซึ่งเป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถจับผู้กระทำความผิดนั้นได้<ref>ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 79<br><blockquote>"ราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะเข้าอยู่ในเกณฑ์แห่งมาตรา 82 หรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วย"</blockquote></ref> หรือราษฎรอาจช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับร้องขอให้ช่วยจับ หรือเป็นนายประกันจับตัวผู้หลบหนีประกัน วิธีจับ ให้ราษฎรผู้จับแจ้งบุคคลนั้น ๆ ว่า ''"คุณต้องถูกจับ"'' จากนั้น ให้สั่งให้เขาเดินทางไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีนั้นหรือผู้มีอำนาจในท้องที่นั้นพร้อมด้วยราษฎรผู้จับ โดยราษฎรไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับ <ref name = "CCrP-S83-P1"/>
 
<!--
204

การแก้ไข