ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นครสุริยะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  16 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# "อาทิตย์เปลือย" แปลและเรียบเรียงโดย [[ประหยัด โภคฐิติยุกต์]] จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ซีเอ็ด ปีพ.ศ. 2526
# "สุริยานคร" แปลและเรียบเรียงโดย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น
# "นครสุริยะ" แปลและเรียบเรียงโดย ประหยัด โภคฐิติยุกต์ จัดพิมพ์โดย SceinceScience Fiction Publishing House ปีพ.ศ. 2540
# "นักรบอวกาศ" แปลและเรียบเรียงโดย แสงทอง ไชยกอบเพชร จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เอนิกมา
 
62

การแก้ไข