ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
สีดำ หมายถึง ความเข็มแข็ง ความกล้าหาญ อดทน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รวงข้าว และ ดวงอาทิตย์
 
คติพจน์โรงงเรียน
สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
 
เพลงประจำโรงเรียน
1. มาร์ชม.จ.ว
2. ม.จ.ว ที่รัก
3. โรงเรียนในฝัน
 
รหัสสถานศึกษา = 1008570701
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อม คือ การรู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน้ำใจ และเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป เช่น ทักทาย หรือยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านครูหรือผู้ใหญ่ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม รุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ เป็นต้น
 
สัญลักษณ์โรงเรียน
รวงข้าว และ ดวงอาทิตย์
 
คติพจน์โรงงเรียน
สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
 
เพลงประจำโรงเรียน
1. มาร์ชม.จ.ว
2. ม.จ.ว ที่รัก
3. โรงเรียนในฝัน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม