ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = [[ไฟล์:op.jpg|150px|ตราโรงเรียนแม่จันวิทยาคม]]
| ชื่อ = โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
|
| ชื่อในภาษาแม่ =
| ชื่ออังกฤษในภาษาแม่ = Maechan Witthayakhom School
|
| ชื่อย่อ = ม.จ.ว. (M.W.K.)
ชื่ออังกฤษ = Maechan Witthayakhom School
| ก่อตั้ง = 19 มีนาคม 2502
|
| ผู้ก่อตั้ง = กระทรวงศึกษาธิการ
| ชื่อย่อ = ม.จ.ว. (M.W.K.)
| ประเภท = โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
|
| สังกัด = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการ<br />การศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
| ก่อตั้ง = 19 มีนาคม 2502
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
|
| หัวหน้า = นายอดุลย์ นันท์บัญชา
| ผู้ก่อตั้ง = กระทรวงศึกษาธิการ
| คำขวัญ = นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา<br /><small> (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) </small>
|
| เพลง = มาร์ชแม่จันวิทยาคม
| ประเภท = โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
| สี = [[สีเหลือง|{{แถบสีสามกล่อง|#ffff00}} เหลือง]] และ<br />[[สีดำ|{{แถบสีสามกล่อง|#000000}} ดำ]]
|
| รหัสสถานศึกษา = 1008570701
| สังกัด = [[กระทรวงศึกษาธิการ|สำนักงานคณะกรรมการ<br />การศึกษาขั้นพื้นฐาน]]
|
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา
|
| หัวหน้า = นายอดุลย์ นันท์บัญชา
|
| คำขวัญ = นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา<br /><small> (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) </small>
|
| เพลง = มาร์ชแม่จันวิทยาคม
|
| สี = [[สีเหลือง|{{แถบสีสามกล่อง|#ffff00}} เหลือง]] และ<br />[[สีดำ|{{แถบสีสามกล่อง|#000000}} ดำ]]
|สีเหลือง หมายถึง ความสว่าง ความเจริญ แสงที่จะประสบสู่ความสำเร็จ
สีดำ หมายถึง ความเข็มแข็ง ความกล้าหาญ อดทน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รวงข้าว และ ดวงอาทิตย์
 
คติพจน์โรงงเรียน
สุภาพ เสียสละ รับผิดชอบ
 
เพลงประจำโรงเรียน
1. มาร์ชม.จ.ว
2. ม.จ.ว ที่รัก
3. โรงเรียนในฝัน
 
| รหัสสถานศึกษา = 1008570701
 
| ที่ตั้ง = {{flagicon|Thailand}}<br /> 65 หมู่ 3 [[ถนนพหลโยธิน]] [[ตำบลป่าซาง (อำเภอแม่จัน)|ตำบลป่าซาง]]<br>[[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]] [[รหัสไปรษณีย์ทั่วประเทศไทยเรียงตามจังหวัด|57110]]
|
| เว็บไซต์ = [http://www.mwk.ac.th/]
}}
 
 
'''โรงเรียนแม่จันวิทยาคม''' [[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]] จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2502 โดยการอนุมัติของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ 450/2502 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2502 ได้จัดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาตอนปลาย ในขั้นแรกได้จัดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสหศึกษาจำนวน 40 คน
 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้นมีพื้นที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลป่าซาง ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านป่าซางในการบริจาคที่ดิน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการของโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งการใช้งบประมาณปรับปรุง บริเวณโรงเรียน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน จนปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 120 ตารางวา
 
 
อัตลักษณ์โรงเรียน
 
" สุภาพ อ่อนน้อม "
 
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีความสุภาพ อ่อนน้อม คือ การรู้จักให้เกียรติผู้อื่น เป็นกันเอง จริงใจ มีน้ำใจ และเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป เช่น ทักทาย หรือยกมือไหว้เมื่อพบครู ก้มตัวเมื่อเดินผ่านครูหรือผู้ใหญ่ พูดจาสุภาพ อ่อนน้อม รุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ เป็นต้น
 
 
 
 
 
{{รายชื่อโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์}}
{{เรียงลำดับ|มแจันวิทยาคม}}
ผู้ใช้นิรนาม