ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์"

ต้องไม่เขียนปิดว่ามีแค่นั้นแค่นี้
(ต้องไม่เขียนปิดว่ามีแค่นั้นแค่นี้)
 
==== ยุคหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กสทช. ====
[[วุฒิสภาไทย]] ลงมติให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผลให้เปลี่ยนแปลงระบบคลื่นความถี่ จากโทรทัศน์เดิมที่ใช้[[สัญญาณแอนะล็อก]]ไปสู่การเป็น[[โทรทัศน์ระบบดิจิทัล]] ภายใน [[พ.ศ. 2558]] โดยจะใช้ระบบ[[โทรทัศน์ความละเอียดสูง]]จำนวนหนึ่ง ตามขีดความสามารถเท่าที่มีในระยะแรก
 
ต่อมา [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] (กสทช.) วางแผนแม่บทโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยกำหนดให้มีบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น ช่องโทรทัศน์ความละเอียดสูง 7 ช่อง, ช่องรายการประเภทข่าว 7 ช่อง, ช่องรายการทั่วไป 7 ช่อง, ช่องรายการเด็กและเยาวชน 3 ช่อง, ช่องรายการชุมชนและภูมิภาค 12 ช่อง และช่องรายการเพื่อสาธารณะ 12 ช่อง โดยประมาณการว่าจะเริ่มประมูลได้ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2556
สำหรับสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินเดิม ซึ่งมีสถานะเป็นช่องรายการเชิงธุรกิจ (คือ[[ไทยทีวีสีช่อง 3]], [[ช่อง 7 สี]] และ[[โมเดิร์นไนน์ทีวี]]) จะต้องเข้าประมูลช่องรายการเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ กสทช.อนุญาตให้ทดลองออกอากาศ โดยเข้าใช้สัญญาณ ในส่วนรายการชุมชนและภูมิภาค ไปพลางก่อนได้ เมื่อคลื่นความถี่พร้อมสำหรับการออกอากาศแล้ว ส่วนสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินเดิม ซึ่งมีสถานะเป็นช่องรายการเพื่อสาธารณะ (คือ [[ททบ.5]], [[สทท.]] และ[[ไทยพีบีเอส]]) กสทช.จะอนุญาตให้เข้าใช้สัญญาณ ในส่วนช่องรายการเพื่อสาธารณะได้ เมื่อคลื่นความถี่พร้อมสำหรับการออกอากาศแล้ว
 
*อนึ่ง องค์กรธุรกิจที่คาดว่าจะเข้าร่วมการประมูล ในส่วนช่องรายการทั่วไปข่าว จํานวนได้แก่ 11[[บมจ.อสมท]] ราย([[เครือข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มคอท|เอ็มคอททีวี]]), บมจ.เนชั่นบรอดแคสติงคอร์ปอเรชัน ([[เนชั่นแชนแนล]]), [[ทรูวิชันส์|บมจ.ทรูวิชันส์]] ([[ทีเอ็นเอ็น]]), บจก.สปริงคอร์ปอเรชัน ([[สปริงนิวส์]]), บจก.เทรนด์วีจีทรี ([[ไทยรัฐ]]ทีวี), [[เดลินิวส์|บจก.สี่พระยาการพิมพ์]] ([[เดลินิวส์ทีวี]]) เป็นต้น ส่วนช่องรายการทั่วไป ได้แก่ บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (ไทยทีวีสีช่อง 3), บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7 สี), บมจ.อสมท (โมเดิร์นไนน์ทีวี), [[ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย|บจก.ทรูดิจิตอลคอนเทนต์แอนด์มีเดีย]] (ทรูไลฟ์), [[เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป|บมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป]] (คมชัดลึกทีวี), [[เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์|บมจ.เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์]] (เวิร์คพอยท์ทีวี), [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่|บมจ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่]] ([[จีเอ็มเอ็มวัน|จีเอ็มเอ็มบรอดแคสติง]]), [[อาร์เอส|บมจ.อาร์เอส]] ([[สถานีโทรทัศน์ช่อง 8|ช่อง 8]]), [[ชิน คอร์ปอเรชั่น|บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน]] (อินทัช), [[อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง|อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง]], ไอพีเอ็ม (โทรทัศน์เคเบิล) เป็นต้น ส่วนช่องรายการเด็กและเยาวชน ได้แก่ บมจ.อสมท (เอ็มคอททีวี), บจก.เอฟฟ์ ([[การ์ตูนคลับแชนแนล|การ์ตูนคลับ]]), [[โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์|บจก.โรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์]] ([[แก๊งการ์ตูน แชนแนล|แก๊งการ์ตูน]]), บมจ.เนชั่นอินเตอร์เนชันแนลเอ็ดดูเทนเมนต์ (คิดส์โซน), บมจ.เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ช่อง 6 รอบรู้ดูสนุก), บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน (อินทัช) เป็นต้น
อนึ่ง องค์กรธุรกิจที่คาดว่าจะเข้าร่วมการประมูล
*ช่องรายการข่าว จํานวน 6 ราย ได้แก่ [[บมจ.อสมท]] ([[เครือข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มคอท|เอ็มคอททีวี]]), บมจ.เนชั่นบรอดแคสติงคอร์ปอเรชัน ([[เนชั่นแชนแนล]]), [[ทรูวิชันส์|บมจ.ทรูวิชันส์]] ([[ทีเอ็นเอ็น]]), บจก.สปริงคอร์ปอเรชัน ([[สปริงนิวส์]]), บจก.เทรนด์วีจีทรี ([[ไทยรัฐ]]ทีวี), [[เดลินิวส์|บจก.สี่พระยาการพิมพ์]] ([[เดลินิวส์ทีวี]])
*ช่องรายการทั่วไป จํานวน 11 ราย ได้แก่ บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ (ไทยทีวีสีช่อง 3), บจก.กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7 สี), บมจ.อสมท (โมเดิร์นไนน์ทีวี), [[ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย|บจก.ทรูดิจิตอลคอนเทนต์แอนด์มีเดีย]] (ทรูไลฟ์), [[เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป|บมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป]] (คมชัดลึกทีวี), [[เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์|บมจ.เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์]] (เวิร์คพอยท์ทีวี), [[จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่|บมจ.จีเอ็มเอ็มแกรมมี่]] ([[จีเอ็มเอ็มวัน|จีเอ็มเอ็มบรอดแคสติง]]), [[อาร์เอส|บมจ.อาร์เอส]] ([[สถานีโทรทัศน์ช่อง 8|ช่อง 8]]), [[ชิน คอร์ปอเรชั่น|บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน]] (อินทัช), [[อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง|อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิง]], ไอพีเอ็ม (โทรทัศน์เคเบิล)
*ช่องรายการเด็กและเยาวชน จํานวน 6 ราย ได้แก่ บมจ.อสมท (เอ็มคอททีวี), บจก.เอฟฟ์ ([[การ์ตูนคลับแชนแนล|การ์ตูนคลับ]]), [[โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์|บจก.โรสมีเดียแอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนท์]] ([[แก๊งการ์ตูน แชนแนล|แก๊งการ์ตูน]]), บมจ.เนชั่นอินเตอร์เนชันแนลเอ็ดดูเทนเมนต์ (คิดส์โซน), บมจ.เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ช่อง 6 รอบรู้ดูสนุก), บมจ.ชินคอร์ปอเรชัน (อินทัช)
 
== ดูเพิ่ม ==
19,438

การแก้ไข