ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
==== ยุคหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติ กสทช. ====
[[วุฒิสภาไทย]] ลงมติให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผลให้เปลี่ยนแปลงระบบคลื่นความถี่ จากโทรทัศน์[[สัญญาณแอนะล็อก]]ไปสู่[[สัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัล]] ภายใน [[พ.ศ. 2558]] โดยจะใช้ระบบ[[โทรทัศน์ความละเอียดสูง]]จำนวนหนึ่ง ตามขีดความสามารถเท่าที่มีในระยะแรก
 
ต่อมา [[คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] (กสทช.) วางแผนแม่บทโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยกำหนดให้มีบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 48 ช่อง โดยแบ่งเป็น ช่องโทรทัศน์ความละเอียดสูง 7 ช่อง, ช่องรายการประเภทข่าว 7 ช่อง, ช่องรายการทั่วไป 7 ช่อง, ช่องรายการเด็กและเยาวชน 3 ช่อง, ช่องรายการชุมชนและภูมิภาค 12 ช่อง และช่องรายการเพื่อสาธารณะ 12 ช่อง โดยประมาณการว่าจะเริ่มประมูลได้ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2556
184

การแก้ไข