ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลัทธิเซียนเทียนเต้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== จู่ซือ ==
[[จู่ซือ]] หรือ ปรมาจารย์เจ้าสำนักเซียนเทียนเต้า มีทั้งสิ้น 15 รุ่น โดย[[หวง เต๋อฮุย]] ศาสดาผู้ก่อตั้งลัทธิเซียนเทียนเต้าได้ถือเอาสังฆปริณายกทั้ง 6 องค์ของนิกาย[[เซน]]ในประเทศจีนเป็นจู่ซือของเซียนเทียนเต้าด้วย ต่อด้วยนักพรต[[ลัทธิเต๋า]] 2 รุ่น แล้วถือตนเป็นจู่ซือรุ่นที่ 69 ลำดับจูจู่ซือของเซียนเทียนเต้าจึงมีดังนี้
{{บน}}
* 1. [[พระโพธิธรรม]] (สังฆปริณายกนิกายเซน)