ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

(ลบภาพ "AjahnMun.JPG", ซึ่งถูกลบที่คอมมอนส์โดย INeverCry เพราะ Copyright violation: Derivative work; wax figures are sculptures)
และนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกกำลังจะเปิดเดินรถสายระหว่างประเทศคือ สายอุบลราชธานี-[[จำปาสัก]] อุบลราชธานี-[[คอนพะเพง]] และ อุบลราชธานี-[[เสียมราฐ]] อีกด้วย
 
=== อากาศยาน===
จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินนานาชาติ 1 แห่ง ซึ่งมีสายการบินของบริษัทต่างๆ คือ
* การบินไทย ([[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]])
1,636

การแก้ไข