ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสุรินทร์"

จังหวัดสุรินทร์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ ป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ทั้งจังหวัดประมาณ 1,434,001 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์เหลืออยู่ประมาณ 187,343 ไร่ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าจำนวน 1,382,625 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 27.23 ของพื้นที่ โดยสามารถแยกได้ดังนี้ คือ
# เขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 ป่า
# วนอุทยาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ [[วนอุทยานพนมสวาย]] [[อำเภอเมืองสุรินทร์]] เนื้อที่ 2,500 ไร่ และ[[วนอุทยานป่าสนหนองคู]] [[อำเภอสังขะ]] เนื้อที่ 625 ไร่
# เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ [[เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสำราญ-ห้วยทับทัน]] อยู่ในพื้นที่[[อำเภอพนมดงรัก]] [[อำเภอกาบเชิง]] [[อำเภอสังขะ]] และ[[อำเภอบัวเชด]] เนื้อที่ 313,750 ไร่
 
* (เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี [[พ.ศ. 2540)]] มีการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการบุกรุก แผ้วถาง เพื่อการเกษตรกรรม ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ในเขตอำเภอสังขะ อำเภอบัวเชด อำเภอกาบเชิง และอำเภอพนมดงรัก และยังมีป่าไม้กระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ ในเขต[[อำเภอปราสาท]] อำเภอเมืองสุรินทร์ [[อำเภอท่าตูม]] [[อำเภอรัตนบุรี]] [[อำเภอลำดวน]] และ[[อำเภอศีขรภูมิ]] ต้นไม้ที่มีอยู่โดยทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ต้นเต็ง รัง ยาง ประดู่ พะยูง ตาด แดง กะบาก และอื่น ๆ รวมทั้ง ต้นมันปลา หรือต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์ จากการที่ป่าไม้ถูกทำลายมาก จึงมีการปลูกป่าทดแทน หรือปลูกไม้โตเร็วเพื่อการใช้สอย เช่น ต้นกระถินณรงค์ ต้นยางพารา ต้นตะกู และต้นยูคาลิปตัส เป็นต้น
 
=== ทรัพยากรสัตว์ป่า ===
 
=== ทรัพยากรน้ำ ===
จังหวัดสุรินทร์มีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ 8 สาย คือ [[แม่น้ำมูล]] ลำน้ำชีน้อย ลำห้วยอารีย์ ลำห้วยพลับพลา ลำห้วยระวี ลำห้วยทับทัน ลำห้วยสำราญ และลำห้วยแก้ว เป็นลำน้ำที่ทำประโยชน์แก่จังหวัดนอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำอื่น ๆ ในเขตอำเภอต่าง ๆ รวมถึงแหล่งน้ำอื่นที่ไม่เอื้อประโยชน์มากนัก เนื่องจากในฤดูแล้งไม่มีน้ำอีกเป็นจำนวนมาก
 
=== ทรัพยากรธรณี ===
จังหวัดสุรินทร์มีทรัพยากรทางธรณีที่สำคัญ ได้แก่ ทรายแม่น้ำมูล พบที่[[อำเภอท่าตูม]] และ[[อำเภอชุมพลบุรี]] บ่อหินลูกรัง พบที่ [[อำเภอท่าตูม]] [[อำเภอสำโรงทาบ]] [[อำเภอเมืองสุรินทร์]] และ[[อำเภอสังขะ]] หินภูเขา เป็นหินภูเขาที่ได้จากเขาสวาย ท้องที่ตำบลสวาย และตำบลนาบัว สำหรับป้อนโรงงานโม่หินเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
 
== พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ==
{{ปรับรูปแบบ}}
1,636

การแก้ไข