ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสกลนคร"

→‎หน่วยการปกครอง: ย้อนการก่อก่วน
(→‎หน่วยการปกครอง: ย้อนการก่อก่วน)
</ol>
|}
 
<--http://deksakon.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3.html-->
== สัญลักษณ์ประจำจังหวัด ==
 
1,636

การแก้ไข