ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

ใส่รูปนายกรัฐมนตรี
(ใส่รูปนายกรัฐมนตรี)
 
'''[[คณะรัฐมนตรี]]คณะที่ 49''' (10 มิถุนายน 2535-23 กันยายน 2535)
[[ภาพ:นายอานันท์ ปันยารชุน.jpg|thumb|[[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] นายกรัฐมนตรีคนที่ 18 หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 49]]
 
นาย[[อานันท์ ปันยารชุน ]] เป็น[[นายกรัฐมนตรี ]] ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ
นาย[[อาทิตย์ อุไรรัตน์]] [[ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 18
18,832

การแก้ไข