ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 49"

#นายวีระ สุสังกรกาญจน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 
==การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี==
 
[[คณะรัฐมนตรี]]คณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้ง[[สภาผู้แทนราษฎร]]ทั่วไป ในวันที่ 13 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ
 
18,809

การแก้ไข