ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐฟูไจราห์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
<gallery>
Fileไฟล์:Al_Bidya-mosque.jpg
Fileไฟล์:2011-0209-Al_Badiyah_Mosque.jpg
ไฟล์:Al_Bidyah_Mosque_in_October_2007_Pict_3.jpg
File:Al_Bidyah_Mosque_in_October_2007_Pict_3.jpg
ไฟล์:Al_Bidyah_Mosque_in_October_2007_Pict_1.jpg
File:Al_Bidyah_Mosque_in_October_2007_Pict_1.jpg
</gallery>
 
393,742

การแก้ไข