ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผนธุรกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# แผนธุรกิจการค้า
# แผนธุรกิจการผลิต
 
แหล่งศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการเีขียนแผนธุรกิจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
* สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) - [http://www.sme.go.th/Pages/home.aspx#page=page-act SMEs]
* ธนาคารกสิกรไทย - [http://www.ksmestartup.com/Default.aspx?mid=26 K SME Start-up]
* เอสเอ็มอีแพลนเน็ต - [http://www.smesplannet.com SMEs Plannet ]
* เอสเอ็มอีสมาร์ท - [http://www.smessmart.com/ SMEs Smart Thailand]
* กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - [http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1 DBD]
* กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - [http://dip.go.th/ Dip]
* ตัวอย่างแผนธุรกิจ - [http://www.smesplannet.com/แผนธุรกิจ/ Sample Business Plan]
 
 
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:เอกสารธุรกิจ]]
[[หมวดหมู่:การจัดการ]]
{{โครง}}
146,637

การแก้ไข