ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แผนธุรกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - [http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1 DBD]
* กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - [http://dip.go.th/ Dip]
* ตัวอย่างแผนธุรกิจ - [http://www.smesplannet.com/แผนธุรกิจ/ตัวอย่างแผนธุรกิจ/ Sample Business Plan]
 
 
46

การแก้ไข