ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การสะพานปลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่:การประมงสำเร็จแล้ว โดยใช้ ฮอทแคต)
|ภาพ_กว้าง =
|ภาพ_บรรยาย =
|วันก่อตั้ง = [[2021 มกราคม]] [[พ.ศ. 2496]]
|สืบทอดจาก_1 =
|สืบทอดจาก_2 =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = [[ภาณุ อุทัยรัตน์]]
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานกรรมการ
|หัวหน้า2_ชื่อ = วิรัช เถื่อนยืนยงค์
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้อำนวยการ
|หัวหน้า3_ชื่อ =
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน = [[รัฐวิสาหกิจไทย]]
|ต้นสังกัด =
|กำกับดูแล = [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์]]
}}
 
'''องค์การสะพานปลา''' ({{lang-en|Fish Marketing Organization}}) เป็น[[รายชื่อรัฐวิสาหกิจไทย|รัฐวิสาหกิจ]] สังกัด[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2496]] ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ซึ่งประกาศในราชกิจานุบเกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้ในวันถัดมา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสะพานปลา ตลาดสินค้า[[สัตว์น้ำ]] และอุตสาหกรรมประมง โดยในระยะแรกได้รับโอนกิจการแพปลา ของ[[กรมประมง|กรมการประมง]] มาจัดตั้งเป็นนิติบุคคล<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/A/006/120.PDF พระราชบัญญัติจัดระเบียบแพปลา พ.ศ. 2496]</ref>
 
องค์การสะพาน มีอำนาจจัดตั้งสะพานปลา โดยการอนุมัติจาก[[คณะรัฐมนตรี]] และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปัจจุบันมีสะพานในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลานครศรีธรรมราช<ref>[http://www.fishmarket.co.th/index.php/about-organize/site-list-all/11.html ทำเนียบสะพานปลาในประเทศไทย]</ref>
 
== การดำเนินงาน ==
องค์การสะพานปลา เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมง และค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยรายได้ส่วนใหญ่มากจากค่าบริการ ค่าธรรมเนียม (95.2 ล้านบาท) และการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป (92.1 ล้านบาท) รวมมูลค่ารายได้ในปี พ.ศ. 2553 จำนวน 320 ล้านบาท แต่องค์การสะพานปลา มีรายจ่ายประจำในการบริหารและการดำเนินงานกว่า 174 ล้านบาท รวมแล้วในปี พ.ศ. 2553 มีกำไรสุทธิจำนวน 1.18 ล้านบาท<ref>[http://www.sepo.go.th/2011-06-15-07-00-43/category/1086-2553/76.htm รายงานของผู้สอบบัยชีและงบการเงิน]</ref>
 
=== สะพานปลา ===
องค์การสะพาน มีอำนาจจัดตั้งสะพานปลา โดยการอนุมัติจาก[[คณะรัฐมนตรี]] และประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] ปัจจุบันมีสะพานในความดูแลขององค์การสะพานปลา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลาสมุทรปราการ สะพานปลาสมุทรสาคร และสะพานปลานครศรีธรรมราช<ref>[http://www.fishmarket.co.th/index.php/about-organize/site-list-all/11.html ทำเนียบสะพานปลาในประเทศไทย]</ref>
# '''สะพานปลากรุงเทพ''' เป็นท่าเทียบติด[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 62 ตรงข้าม[[วัดสุทธิวราราม]] เป็นตลาดกลางในการประมูลซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำแหล่งสำคัญของกรุงเทพฯ
# '''สะพานปลาสมุทรปราการ''' ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้าน [[อำเภอเมืองสมุทรปราการ]]
# '''สะพานปลาสมุทรสาคร''' ริม[[แม่น้ำท่าจีน]] ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง [[จังหวัดสมุทรสาคร]] เป็นสะพานที่ใหญ่เป็นลำดับ 2 รองจากสะพานปลากรุงเทพ<ref>[http://kanchanapisek.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=765%3A2553-04-20-08-%25M-%25S&catid=250%3A2553-04-20-06-m-s&Itemid=63 สะพานปลาสุมรสาคร] จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม</ref>
# '''สะพานปลานครศรีธรรมราช''' ตั้งอยู่ที่ตำบลปากพนัง [[อำเภอปากพนัง]] [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
 
=== ท่าเทียบเรือประมง ===
องค์การสะพานปลา มีท่าเทียบเรือประมงในความดูแล จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
{{บน}}
* ระนอง
* หัวหิน
* อ่างศิลา
* ตราด
* ปราณบุรี
* สงขลา 1
* สงขลา 2
{{กลาง}}
* นราธิวาส
* ชุมพร
* หลังสวน
* สตูล
* สุราษฎร์ธานี
* ภูเก็ต
* ปัตตานี
{{ล่าง}}
 
== อ้างอิง ==
57,020

การแก้ไข