ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (ICT) สภาผู้แทนราษฎร
* ประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-ฟิลิปปินส์
* ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ICT กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 
ขณะทำหน้าที่ ส.ส. สมัยที่สอง (ระหว่างปี 2554 - ปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประธานกลุ่มมิตรภาพ ไทย-ฟิลิปปินส์ รัฐสภา
รองประธาน คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิ้นแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์
รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
 
 
 
 
 
ผู้ใช้นิรนาม