ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ"

วันที่ [[9 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1945]] กองทหารญี่ปุ่นที่ยึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศสอย่างหลวม ๆ ตั้งแต่ปลายปี [[ค.ศ. 1940]] ได้เข้าปลดอาวุธฝรั่งเศสทั่วอินโดจีน และให้เจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศสลาออกจากตำแหน่งการปกครอง<ref name="Lol4">ธิบดี บัวคำศรี. ''ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์กัมพูชา''. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ. 2555, หน้า 87</ref> รวมทั้งมีการติดอาวุธให้แก่ชาวกัมพูชา และปลุกกระแสชาตินิยมต่อต้านฝรั่งเศสมาใช้เพื่อทานการรุกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่คาดว่าจะเกิดในปีนั้น<ref name="Lol4"/> โดยพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุทรงออกมาประกาศเอกราชและยกเลิกสนธิสัญญาและพันธะกรณีทั้งปวงที่มีต่อฝรั่งเศสออกเสีย และสร้างข้อตกลงกับญี่ปุ่นแทน<ref name="Lol4"/>
 
ในวันที่ [[9|9 สิงหาคม]]-[[10 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1945]] ได้มีการรัฐประหารต่อต้านกษัตริย์ซึ่งเป็นพวกของ[[เซิง ง๊อก งอกทัญ]] ขณะที่เซิง ง๊อก งอกทัญ ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในเดือนเดียวกัน<ref>Pierre Montagnon, ''La France coloniale'', vol. 2, Pygmalion-Gérard Watelet, 1990, p. 126.</ref>หลังจากการรัฐประหารที่คลุมเครือ และไม่กี่วันต่อมาญี่ปุ่นก็ยอมแพ้แก่สัมพันธมิตรให้หยั่งเสียงการสนับสนุนเอกราช ซึ่งเป็นไปอย่างท่วมท้น แต่ภายหลังนายกเซิง ง๊อก งอกทัญ ก็ถูกปลดออก และฝรั่งเศสก็กลับมามีอำนาจแทนที่<ref >ธิบดี บัวคำศรี. ''ชุด "อาเซียน" ในมิติประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์กัมพูชา''. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ. 2555, หน้า 88</ref>
 
== ตำแหน่งนักการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม