ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บริเทนส์กอตแทเลินต์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* โต๊ะกากบาทที่กรรมการนั้งอยู่มีการเปลี่ยนแปลง โต๊ะ 5 ครั้ง
** ครั้งที่ 1 โต๊ะมีสัญลักษณ์ Britain's Got Talent อยู่ด้านล่างและมีกากบาทอยู่ด้านบนเล็กมากในซีซั่น 1 ออดิชั่นครั้งแรก (เหมือนของ America's Got Talent ฤดูกาลแรก)
** ครั้งที่ 1.5 ได้เปลี่ยนโต๊ํะโต๊ะที่เป็นกากบาทเล็กเป็นกากบาทใหญ่
** ครั้งที่ 2 โต๊ะเป็นสี่เหลี่ยมขอบโค้ง และมีกากบาทมีขอบเป็นสีขาวแต่ข้างในจะเป็นสีแดง (กากบาทที่โชว์อยู่ด้านบนของตัวออดิชั่นก็เช่นกัน) ในซีซั่นที่ 1 และต่อมาได้เอามาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
** ครั้งที่ 2.5 กากบาทสีแดงที่โต๊ะ จะแดงเต็มแถบและไม่มีกรอบขาวเลย
378,861

การแก้ไข