ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซ็องจงแห่งโชซ็อน"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซอน ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซ็อน
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซอน ไปยัง หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซ็อน)
{{birth|1457}}{{death|1494}}
 
[[หมวดหมู่:ราชวงศ์โชซอนโชซ็อน]]
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ขณะทรงพระเยาว์]]
 
138,643

การแก้ไข