ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอไพรบึง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
ประชาชนทุกภาคส่วน ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไพรบึง ร่วมกันจัดงานประเพณีและเทศกาลตามแบบแผนทางวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมหลายวาระในแต่ละรอบปี โดยมีงานประเพณีและเทศกาลสำคัญคือ
* งานประเพณีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุวัดไพรบึง ซึ่งจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในช่วงคาบเกี่ยวกับ[[วันมาฆบูชา]] [[ไฟล์:พระธาตุวัดไพรบึง.jpg|thumb|250px|พระพุทธเจดีย์ไพรบึง]]
* ประเพณีเบ็ญ(บุญเดือนสิบ)หรือแซนโดนตาหรือสารทเขมร ในตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ ถึง แรม 15 ค่ำเดือน 10
* เทศกาลสงกรานต์
* เทศกาลเข้าพรรษา
5

การแก้ไข