ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง"

| writing_credits = yes
 
| title1 = แอนิเมชั่น アニメーション
| note1 =
| writer1 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข
| length1 = 4:29
 
| title2 = [[บ้านเล็ก]] The Apartment
| note2 =
| writer2 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข
| length2 = 4:02
 
| title3 = [[ครั้งสุดท้าย]] God only knows
| note3 =
| writer3 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข
| length3 = 4:56
 
| title4 = ผีเสื้อ Butterfly
| note4 =
| writer4 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข
| length4 = 3:42
 
| title5 = เพลงที่นานมาแล้วไม่ได้ฟัง It's been so long
| note5 =
| writer5 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข
| length5 = 4:30
 
| title6title6 = คาร์มา Karma
| note6 = ร่วมกับ ฟักกลิ้ง ฮีโร่
| writer6 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข และ [[ณัฐวุฒิ ศรีหมอก]]
| length6 = 3:35
 
| title7 = ภาษาไทย Pa Sa Thai
| note7 =
| writer7 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุขถาวรสุข และ บอย โกสิยพงษ์
| length7 = 4:40
 
| title8 = สองยกกำลังยี่สิบ
| note8 = ร่วมกับ[[ภพธร สุนทรญาณกิจ]] (ตู่) และ ฟักกลิ้ง ฮีโร่
| writer8 = อภิวัชร์ เอื้อถาวสุข [[บอย โกสิยพงษ์]] ฟักกลิ้งและ David Vasquez ฮีโร่
| length8 = 3:24
}}
682

การแก้ไข