ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงแรมรยูกย็อง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| caption = '''โรงแรมริวกยอง'''
| location = [[เปียงยาง]], [[เกาหลีเหนือ]]
|built = [[ค.ศ. 1987]]<ref name=IFES>{{cite web|url=http://ifes.kyungnam.ac.kr/eng/m05/s10/content.asp?nkbriefNO=207&GoP=1|title= Orascom and DPRK to Complete Ryugyong Hotel Construction|publisher=The Institute for Far Eastern Studies|date= 2008-05-20|accessdate=2010-02-09}} {{Dead link|date=April 2012|bot=H3llBot}}</ref> - [[ค.ศ. 2012]] (หยุดชั่วคราว [[ค.ศ. 1992]] - [[ค.ศ. 2008]]<ref name=Emporis>{{cite web|url=http://www.emporis.com/application/?nav=building&id=130967&lng=3|title=Ryugyong Hotel|accessdate=2010-02-09|work=Emporis.com}}</ref>)
| cost =
| status = ใกล้เสร็จสมบูรณ์
5,912

การแก้ไข