ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมภพ ภิรมย์"

เพิ่มขึ้น 207 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
(ลบหมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตก...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ.ภ.]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม]]
57,928

การแก้ไข