ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังเทวะเวสม์"

ใส่ลิงก์ไปหน้าอื่น
(ใส่ลิงก์ไปหน้าอื่น)
'''วังเทวะเวสม์''' เป็นวังที่[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงสร้างพระราชทาน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]] เมื่อ พ.ศ. 2457 บนที่ดิน 24 ไร่ 3 งาน 78 ตารางวา ริม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] ทางทิศเหนือของ[[วังบางขุนพรหม]] ทางทิศใต้ของ[[วังเทเวศร์]] บน[[ถนนสามเสน]] ที่[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]พระราชทานให้
 
ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย เอ็ดเวิร์ด ฮีลีย์ สถาปนิกชาวอังกฤษ ลักษณะเป็นอาคารแบบยุโรป 3 ชั้น หันหน้าไปทางแม่น้ำเจ้าพระยา ศิลปะแบบนีโอคลาสสิค ประกอบด้วย[[เสาอิโอนิกไอโอนิก]] (Ionic) ที่มุขทางเข้าตำหนัก และเสาแบบ[[คอรินเธียน]] (Corinthian) ที่ผนังอาคารชั้นบน ซึ่งออกแบบโดย การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2461
 
อาคารย่อย ประกอบด้วยตึก 7 หลัง ออกแบบโดยเอมิลโย โจวันนี กอลโล (E.G. Gollo) สถาปนิกชาวอิตาเลียน ผู้ดูแลการก่อสร้าง[[พระที่นั่งอนันตสมาคม]]
ปัจจุบัน อาคารทั้ง 7 หลัง คงเหลือเพียง 2 หลัง คือ ตึกหม่อมลม้าย ตึกหม่อมปุ่น และเรือนแพ
 
หลังจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ สิ้นพระชนม์เมื่อ [[พ.ศ. 2466]] [[กระทรวงสาธารณสุข]]ได้ซื้อวังเทวะเวสม์จากทายาท และได้ใช้เป็นที่ตั้งกระทรวงตั้งแต่ [[พ.ศ. 2493]] เมื่อหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นและคับแคบ ประกอบกับ[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]ซึ่งอยู่ที่[[วังบางขุนพรหม]]ติดกันทางทิศใต้ ต้องการขยับขยาย จึงได้มีการเจรจาแลกพื้นที่กัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ซื้อที่ดิน 400 ไร่ ในจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งสร้างอาคารให้ แลกกับการเข้าไปเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดของวังเทวะเวสม์ เมื่อ [[พ.ศ. 2530]]
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานในวังเทวะเวสม์ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2538 ]] ได้บูรณะเรือนแพ และตำหนักใหญ่ แล้วเสร็จ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ มีห้องแสดงพระประวัติของบุคคลสำคัญ และห้องแสดงวิธีอนุรักษ์โบราณสถานวังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม์ในเชิงวิชาการด้านสถาปัตยกรรม [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]]ทรงพระกรุณา เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวังเทวะเวสม์ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547
 
==อ้างอิง==
34,606

การแก้ไข