ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพัฒนานิคม"

ห้างขนาดย่อม ในเขต อ.พัฒนานิคม
ห้างขนาดย่อม ในเขต อ.พัฒนานิคม
บรรทัด 57:
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยขุนรามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำสุดทั้งตำบล
== ห้างขนาดย่อม ในเขต อ.พัฒนานิคม ==
*มินิ บิ๊กซี ซอย 12
*เอกภาพ ซอย 12
120

การแก้ไข