ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสตจักรแห่งอังกฤษ"

เวลส์, ศาสนจักรในเวลส์ แยกออกจากภาคแคนเทอร์เบอรี ในปี 1920
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(เวลส์, ศาสนจักรในเวลส์ แยกออกจากภาคแคนเทอร์เบอรี ในปี 1920)
 
[[ไฟล์:Dioceses of the CofE.png|thumb|250px|[[ภาคแคนเทอร์เบอรี]] (สีเหลือง) และ[[ภาคยอร์ก]] (สีชมพู)]]
'''คริสตจักรแห่งอังกฤษ'''<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน">ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 44-5</ref> ({{lang-en|Church of England}}) เป็น[[คริสตจักร]]ประจำชาติ<ref>{{cite web| |url=http://www.cofe.anglican.org/about/history/ |title=The History of the Church of England |publisher=The Archbishops' Council of the Church of England|accessdate=2006-05-24}}</ref> ของ[[อังกฤษ]]และ[[เวลส์]]<ref name="พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน"/> และเป็น[[คริสตจักรแม่]]ของ[[แองกลิคันคอมมิวเนียน]]ทั่วโลก
 
ในช่วงแรกคริสตจักรในอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรโรมันคาทอลิก แต่เมื่อ[[พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ]]ตัดสินพระทัยหย่าขาดกับ[[แคเธอรีนแห่งอารากอน พระราชินีแห่งอังกฤษ|พระนางแคเธอรินแห่งอารากอน]]ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งของพระสันตะปาปาไป พระองค์ก็มีพระราชโองการให้คริสตจักรแห่งอังกฤษแยกตัวจากคริสตจักรโรมันคาทอลิกในปี ค.ศ. 1534 แล้วออก[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา]]ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปศาสนาในอังกฤษ แต่พอถึงรัชสมัย[[สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งอังกฤษ]]ก็ทรงนำคริสตจักรแห่งอังกฤษกลับไปรวมกับคริสตจักรคาทอลิกอีกในปี ค.ศ. 1555 จนกระทั่ง[[สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ]]ให้รัฐสภาออก[[พระราชบัญญัติอำนาจสูงสุดทางศาสนา ค.ศ. 1558]] ปฏิเสธอำนาจของพระสันตะปาปาในคริสตจักรแห่งอังกฤษอีก ทั้งฝ่ายคาทอลิกและฝ่ายปฏิรูปต่างพยายามรูปแบบหลักความเชื่อและพิธีกรรมให้เป็นไปตามแบบของตนตลอดมา จนความขัดแย้งมาสิ้นสุดเมื่อมี[[ข้อตกลงเอลิซาเบธัน]]โดยกำหนดว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษเป็นทั้งแบบ[[คาทอลิก]]และ[[คริสตจักรปฏิรูป|ปฏิรูป]]<ref>http://www.cofe.anglican.org/faith/anglican/</ref>
ผู้ใช้นิรนาม