ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตอัครบิดร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[มุขนายก]]สูงสุดในนิกาย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] เดิมมีห้าตำแหน่งจึงเรียกว่า [[เบญจาธิปไตย]] ประกอบด้วยมุขนายกแห่งกรุง[[มุขมณฑลโรม|โรม]] [[อัครบิดรสากลแห่งคอนสแตนติโนเปิล|คอนสแตนติโนเปิล]] [[อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย|อะเล็กซานเดรีย]] [[อัครบิดรแห่งแอนติออก|แอนติออก]] และ[[อัครบิกรแห่งเยรูซาเลม|เยรูซาเลม]] แต่ปัจจุบันมีเก้าตำแหน่ง โดยรวมมุขนายกแห่ง[[อัครบิดรแห่งเซอร์เบีย|เซอร์เบีย]] [[อัครบิดรแห่งมอสโกและชาวรัสทั้งปวง|รัสเซีย]] [[อัครบิดรแห่งจอร์เจียทั้งปวง|จอร์เจีย]] [[อัครบิดรแห่งบัลแกเรียทั้งปวง|บัลแกเรีย]] และ[[อัครบิดรแห่งโรมาเนียทั้งปวง|โรมาเนีย]]
 
* ตำแหน่งมุขนายกระดับสูง 10 ตำแหน่งในคริสตจักร[[โรมันคาทอลิก]] ได้แก่ 7 อัครบิดรแห่งตะวันออก (6 องค์จากฝ่าย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]] และอีกองค์เป็น[[อัครบิดรละตินแห่งเยรูซาเลม]]) และ[[เขตอัครบิดรแห่งลิสบอน|ลิสบอน]] [[เขตอัครบิดรเวนิส|เวนิส]] และ[[อัครบิดรแห่งอีสต์อินดีส์|อีสต์อินดีส์]]
 
== ประวัติ ==
ตำแหน่ง[[อัครบิดร]] (Pentarchy) เดิมมี 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย[[สมเด็จพระสันตะปาปา]]ซึ่งเป็นอัครบิดรแห่งโรม [[อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล]] [[อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย]] [[อัครบิดรแห่งแอนติออก]] และ[[อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม]] ในปี ค.ศ. 1054 เกิด[[ศาสนเภทรตะวันออก-ตะวันตก]] (East-West Schism) ทำให้คริสตจักรแยกออกเป็นเขตอัครบิดรที่ใช้[[ภาษาละติน]] คือนิกาย[[โรมันคาทอลิก]]ในปัจจุบัน และสี่เขตอัครบิดรที่ใช้[[ภาษากรีก]]ซึ่งเป็นนิกาย[[อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์]]ในปัจจุบัน ส่วน[[อัครบิดรแห่งแอนติออก]]ย้ายสำนักไปตั้งที่[[ดามัสกัส]]ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ในระหว่างสมัยการปกครองของพวก[[มามลุค]][[ชาวอียิปต์]]ผู้มาพิชิต[[ซีเรีย]] แม้ว่าจะตั้งอยู่ในดามัสกัสแล้ว แต่ตำแหน่งนี้ก็ยังเรียกว่า[[อัครบิดรแห่งแอนติออก]]
 
ตำแหน่งอัครบิดรของออร์ทอดอกซ์ทั้งสี่ อันได้แก่ [[คอนสแตนติโนเปิล]] [[อะเล็กซานเดรีย]] [[แอนติออก]] และ[[เยรูซาเลม]] และหนึ่งตำแหน่งทางตะวันตกในกรุง[[โรม]]ถือกันว่าเป็นตำแหน่ง “ผู้อาวุโส” ({{lang-el|πρεσβυγενή หรือ παλαίφατα}} หรือ “ผู้เกิดก่อน” [http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%2376800 "of ancient fame"]) โดยแต่ละตำแหน่งก็มีหนึ่งใน[[อัครทูต]]เป็นอัครบิดรองค์แรก ได้แก่ [[นักบุญอันดรูว์]] นักบุญ[[มาระโกผู้นิพนธ์พระวรสาร]] นักบุญ[[ซีโมนเปโตร]] นักบุญ[[ยากอบ บุตรเศเบดีผู้ชอบธรรม]] และ[[นักบุญเปโตร]]อีกครั้งตามลำดับ
 
ในบางประเทศให้'''เขตอัครบิดร''' (Patriarchate) มีสถานะเป็น[[นิติบุคคล]]คือถือว่าเป็น[[บรรษัท]] (corporation) แบบหนึ่ง สามารถดำเนินการฟ้องร้องคดีในศาลได้
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[เขตมุขนายกมณฑล]]
 
{{เรียงลำดับ|ขตอัครบิดร}}