ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีหลิว (ซ่งเจินจง)"

เก็บกวาด +เก็บกวาดด้วยสจห.
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีจางเสี้ยน <!----------ภาพ----------> | image = | images)
(เก็บกวาด +เก็บกวาดด้วยสจห.)
| name = สมเด็จพระจักรพรรดินีจางเสี้ยน
<!----------ภาพ---------->
| image =
| imagesize =
| smallimage =
| caption
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = =[[รายพระนามจักรพรรดินีจีน| สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ซ่ง]]
<!----------วาระ---------->
| term_start =
| term_end =
<!----------รองประธานาธิบดี/รองนายกรัฐมนตรี/รักษาการ/ปฏิบัติราชการแทน---------->
| vicepresident =
| viceprimeminister =
| deputy =
| lieutenant =
<!----------ประธานาธิบดี/นายกรัฐมนตรีขณะที่ดำรงตำแหน่ง---------->
| president =
| primeminister =
<!----------สมัยก่อนหน้า/สมัยถัดไป---------->
| predecessor =
| successor =
<!----------ตำแหน่ง2---------->
| order2 =
<!----------เกิด/ถึงแก่อสัญกรรม---------->
| birth_title = ค.ศ. 968
| birth_date =
| birth_place =
| death_title = ค.ศ. 1033
| death_date =
| death_place =
<!----------constituency---------->
| constituency
<!----------พรรค---------->
| party =
<!----------อื่นๆอื่น ๆ ---------->
| สัญชาติ = [[จีน]]
| spouse = [[จักรพรรดิซ่งเจินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจินจง]]
| profession =
| religion =
| signature =
<!----------รับราชการทหาร---------->
| สังกัด =
| เหล่าทัพ =
| รับราชการทหาร =
| ยศ =
| หน่วยทหาร =
| บัญชาการ =
| สงคราม =
| รางวัล =
| footnotes =
}}
'''สมเด็จพระจักรพรรดินีจางเสี้ยน''' ({{zh-all|c=章献明肃皇后 }}) หรือพระนางหลิวฮองเฮา (ค.ศ. 968-ค.ศ. 1033) ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สองใน[[จักรพรรดิซ่งเจินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจินจง]] ทรงเป็นธิดาของขุนนางหลิวทงกับคุณหญิงผัง เป็นผู้วางแผนนำซากแมวป่ามาสลับกับพระโอรสของ[[จักรพรรดินีจางอี้ พระพันปีหลวง|พระมเหสีหลี่]] ทำให้พระนางได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี และทรงพระยศเป็น สมเด็จพระพันปีหลวงใน[[จักรพรรดิซ่งเหรินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเหรินจง]] ในช่วงปีค.ศ. 1022-1031 แต่หลังจาก[[เปาบุ้นจิ้น]]สืบคดีความ พระนางถูกลดตำแหน่งเป็น '''สมเด็จพระมเหสีหลิว'''
 
 
'''สมเด็จพระจักรพรรดินีจางเสี้ยน''' ({{zh-all|c=章献明肃皇后 }}) หรือพระนางหลิวฮองเฮา (ค.ศ. 968-ค.ศ. 1033)ทรงเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีพระองค์ที่สองใน[[จักรพรรดิซ่งเจินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเจินจง]] ทรงเป็นธิดาของขุนนางหลิวทงกับคุณหญิงผัง เป็นผู้วางแผนนำซากแมวป่ามาสลับกับพระโอรสของ[[จักรพรรดินีจางอี้ พระพันปีหลวง|พระมเหสีหลี่]] ทำให้พระนางได้เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินี และทรงพระยศเป็น สมเด็จพระพันปีหลวงใน[[จักรพรรดิซ่งเหรินจง|สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งเหรินจง]] ในช่วงปีค.ศ.1022-1031 แต่หลังจาก[[เปาบุ้นจิ้น]]สืบคดีความ พระนางถูกลดตำแหน่งเป็น '''สมเด็จพระมเหสีหลิว'''
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
[[หมวดหมู่:บุคคลในยุคราชวงศ์ซ่ง]]
[[หมวดหมู่:จักรพรรดินีราชวงศ์ซ่ง]]
 
[[en:Empress_Liu_(Zhenzong)]]
[[zh:章献皇后]]