ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสคริปต์จัดให้)
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] รวมอายุได้ ๘๑ ปี
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
{{ตายปี|2444}}
 
94,496

การแก้ไข